Certyfikat Złoty Płatnik 2014

W ramach Programu Analiz Należności firma EURES HERMES wyłania rzetelnych partnerów biznesowych, uzyskujących co roku najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej.
Firma Grast & MTB Sp. z o.o. otrzymała prestiżowy Certyfikat „Złoty Płatnik 2014” od EULER HERMES. Osiągnęliśmy wskaźnik moralności płatniczej PMI na poziomie 96 pkt (na 100 możliwych) przy średnim wskaźniku monitorowanych polskich firm za 2014 na poziomie 58 pkt.
 

Certyfikat Euler Hermes Złoty Płatnik Grast & MTB za rok 2014

 

Gdzie znaleźć Złotych Płatników? W programie analiz należności.
Euler Hermes od 11 lat prowadzi Program Analiz Należności, który jest platformą do wymiany informacji na temat terminowości regulowania zobowiązań płatniczych. Unikalny Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI – Payment Morality Index) pomaga wyłonić firmy, które są rzetelnymi i terminowymi płatnikami.

Źródło: Euler Hermes