Certyfikat Złoty Płatnik 2015

Firma Grast & MTB Sp. z o.o. (NIP 1132250562) została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami.

Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

 • PMI powyżej 80 punktów***,
 • Rating na poziomie powyżej CCC,
 • Brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Laureaci Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 otrzymali:

 • Certyfikat w formie tabliczki do powieszenia na ścianie oraz w formie elektronicznej,
 • Banery na stronę internetową,
 • Stopki e-mail,
 • Wyróżnienie w Programie Analiz Należności,
 • Wyróżnienie w Raportach Handlowych.

Jeśli spotkacie się Państwo z powyższymi, oznacza to, że Państwa kontrahent jest liderem, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2015 roku. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.
Więcej informacji na temat Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 można znaleźć na www.zlotyplatnik.pl

 Certyfikat Euler Hermes dla Grast & MTB Złoty Płatnik 2015

 

*** Firma Grast & MTB Sp. z o.o. uzyskała średnie PMI na poziomie 97 w skali 0-100 w roku 2015.
Średni wskaźnik PMI, w tym okresie, dla wszystkich polskich firm wyniósł 58. Wskaźnik moralności płatniczej PMI może przyjmować wartości od 0 do 100, co oznacza wg zaleceń Euler Hermes:

 • 80-100 polecana wspołpaca, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują,
 • 60-80 polecana współpraca, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień, średnio 20 dni po terminie,
 • 40-60 monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne, średnio do 40 dni po terminie,
 • 20-40 monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta, opóźnienia średnio 2 miesiące po terminie,
 • 0-20 wysokie ryzyko, sugerowane stosowanie rozliczeń gotówkowych.